O KANCELARII


Kancelaria Adwokacka Adwokata Galiny Gajdy powstała celem świadczenia indywidualnej pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Oferta Kancelarii skierowana jest do obywateli Polski oraz cudzoziemców zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przebywających poza jej granicami.

Pomoc prawna udzielana cudzoziemcom odbywa się w językach rosyjskim oraz ukraińskim, a brak bariery językowej oraz znajomość mentalności postsowieckiej umożliwia świadczenie tych usług na wysokim poziomie.

W swojej działalności Adwokat Galina Gajda kieruje się normami etycznymi wynikającymi ze Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, dąży do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić Klientowi kosztów, czuwa nad biegiem sprawy i informuje Klientów o jej postępach i wyniku oraz przestrzega tajemnicy adwokackiej.

Klientom Kancelarii przedstawiana jest wnikliwa i rzetelna analiza nakreślonego problemu, różnorodne możliwości jego rozwiązania, ewentualne ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem Klienta, a nadto szczegółowe obliczenie wysokości honorarium na etapie rozpoczęcia współpracy, jak również świadczenie pomocy prawnej na zasadzie pro publico bono.ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG


Świadczone przez Kancelarię usługi są dostosowywane do poszczególnych stanów faktycznych i obejmują szeroki wachlarz środków prawnych, umożliwiających Klientom profesjonalne wsparcie na różnych etapach postępowania.

Adwokat Galina Gajda udziela pomocy prawnej, począwszy od porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, imigracyjnego, rodzinnego i karnego, także w języku rosyjskim i ukraińskim, poprzez sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, wniosków, pozwów, reprezentowania przez Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców oraz innymi organami administracji państwowej i samorządowej, organami ściągania i organami wymiaru sprawiedliwości, jak również poprzez sporządzanie środków odwoławczych w postępowaniu sądowym i pozasądowym.

W celu szczegółowego ustalenia zakresu świadczonych usług, Kancelaria zaprasza do swojej siedziby, mieszczącej się przy ul. Tokarskiej 4 lok. 2 w Krakowie bądź też do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym formularza kontaktowego.

KONTAKT


Kancelaria czynna jest w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00.

Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym, bardziej dogodnym dla Państwa terminie,
po uprzednim uzgodnieniu.

Kancelaria mieści się w pobliżu ul. Zakopiańskiej i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, a jej dogodne usytuowanie umożliwia dojazd zarówno samochodem, jak i środkami komunikacji miejskiej.

Przed Kancelarią dostępne są bezpłatne miejsca postojowe dla Klientów.
Lokal znajduje się na parterze z bezpośrednim wejściem od ulicy.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Galina Gajda

ul. Tokarska 4/2
30-412 Kraków

Telefon: +48 12 200 26 02

Fax: +48 12 200 26 03

E-mail: kancelaria@galinagajda.pl

Lokalizacja: 50.021578, 19.928573

FORMULARZ KONTAKTOWYREKOMENDACJE